fbpx

130m2

Vykurovacia plocha

5,8kW

Celkový príkon vykurovania

6

Počet termostatov

Dodávka a montáž DEVI podlahového vykurovania

okres Dunajská Streda

Návrh elektrického podlahového vykurovania od spoločnosti DEVI. Rozmiestnenie a presnú rozteč vykurovacích káblov sme najskôr vykonali v počítači v projektovom programe ZWCad. Celkový vykurovací príkon pre danú miestnosť je vypočítaná podľa tepelných strát, ktoré sa vyratáva podľa skladby a materiálu stavby prípadne ak sa jedná o novostavbu tento údaj je vypočítaný v stavebnom projekte. Ak sa jedná už o existujúci objekt je spoločnosť DEVI ale aj konkurenčná spoločnosť FENIX Vám vie vyrátať tepelné straty objektu.

Príprava podkladu

Vykurovacie káble sa umiestňujú na polystyrén ešte pred zaliatím poteru. Na polystyrén je potrebné umiestniť PVC fóliu 0,15mm tak, aby zabránila zatekaniu betónového poteru medzi polystyrén. Keď je fólia umiestnená, začíname s pokládkou upevňovacích pásov.

Upevňovacie pásy

Upevňovacie pásy slúžia na mechanické upevnenie vykurovacích káblov. Pásy umiestňujeme na pravý uhol ako budú kladené vykurovacie káble. Upevňovacie pásy umiestňujeme  0,5-0,6m od seba. Konce vykurovacích káblov, ohyby a krátke zmeny smeru vykurovacích káblov upevňujeme plastovými príchytkami alebo lepiacou páskou. POZOR na kovové časti, kovové upevňovacie pásy ak sa jedná o poter z anhydritu. Anhydritové potery „rozožerú“ všetky kovové časti. preto pri anhydritových poteroch je potrebné použiť len PVC upevňovacie pásy a príchytky.

Chladnejšie miesta – okná, obvodové steny

Rozmiestnenie pri oknách – chladnejších miestach prípadne obvodových múroch sa robí hustejšie spravidla 5cm od seba. Následne je zvyšok dĺžky kábla rozložíme do celého priestoru miestnosti. POZOR vykurovacie káble sa nesmú dávať pod nábytky a prechádzať cez dilatačné špáry. Ak aj ide nábytok na miesta, kde je podlahové vykurovanie elektrickými káblami, je potrebné tento nábytok umiestniť aspoň 0,4m nad podlahu aby bolo zabezpečené dostatočné odvedenie tepla. V prípade použitia samoregulačných vykurovacích káblov tieto problémy s vynechaním miest na nábytok, prípadne odstup nábytku od podlahy odpadá.

Rovnomerné rozmiestnenie v miestnosti

Rozmiestnenie vykurovacích káblov mimo chladnejších miest, ako sme si povedali že má byť hustejšie približne 5 cm od seba sa používa rozteč tak aby nepresiahla 0,2-0,25m od seba (15-20cm), aby nedochádzalo k teplejším a chladnejším miestam na podlahe. Celé množstvo navrhnutého vykurovacieho kábla je potrebné následne rovnomerne navrhnúť do miestnosti.

Senzor na snímanie podlahovej teploty v rozsahu 19°- 29°C

Senzor pre snímanie podlahovej teploty, ktorá má byť v hygienickom rozsahu 19°- 29°C sa umiestňuje do vzdialenosti 0,5m od steny a umiestňuje sa do stredu medzi dva vykurovacie káble. Senzor sa umiestňuje do elektroinštalačnej rúrky tak aby ho bolo možné v budúcnosti vymeniť, to znamená, že je potrebné rúrku na konci zaslepiť proti zatekaniu poteru. Zaslepenie vykonávame hliníkovou páskou aby bol zabezpečený dobrý prenos tepla na senzor. Taktiež senzor obalíme hliníkovou páskou s ktorou ďalej pokračujeme na vonkajšok elektroinštalačnej rúrky a túto zaslepíme.

Výsledný stav elektrického vykurovacieho systému:  Pri oknách alebo chladnejších obvodových múroch je kábel použitý na začiatku s roztečou 5cm. Na ďalšej ploche je rovnomerne umiestnený vykurovací kábel tak, aby jeho rozteč nepresiahla 0,2-0,25m s tým, že sa vynechávajú miesta kde bude umiestnený nábytok.

Pošlite nám Správu

13 + 4 =

Alebo Nám Zavolajte 0905 380 493