fbpx

Projekt elektroinštalácie pre bytovku

 Exnárová 8-10, Bratislava

Fotogaléria z obhliadky

O realizácii

32

Bytov

2

Vchody

8

Počet poschodí

Projekt elektroinštalácie pre bytovku 

Rozsah rekonštrukcie elektroinštalácie – stupačkové rozvody, schody a chodby

 

 • Hlavné stúpacie vedenie: N2XH-J 4×70 + CYA 25 HUS.
 • Prívody pre výťahy: N2XH-J 5×6.
 • Rozvody pivníc a suterénu:  UPRM pevné trubky, po povrchu.
 • Svietidlá chodby s čidlom
 • Fotovoltika strecha:  do budúcna, zabezpečiť rozvody a svetlá s čidlami na 12-24V DC.

Demontáž a likvidácia

 • Staré elektrické káble: odstránia sa len vo viditeľnom rozsahu.
 • Demontáž rozvádzačov: kompletná, vrátane zákonnej likvidácie elektroodpadu.

Inštalácia a výmena

 • Hlavné stúpacie rozvody: N2XH-J 4×70 + 1xH07V-K 25.
 • Repas elektromerových rozvodníc: RE-8.00 – RE-8.07, RE-10.00 – RE-10.07, RS-8.01, RS-10.01 (osvetlenie), RV-8, RV-10 (výťah).
 • Výmena dvierok: malé dvierka na všetkých rozvodniciach RE pri bytoch.
 • Zakrytovanie otvorov: na rozvodniciach RE pri bytoch po vypínačoch.
 • Hlavný prívod pre jednotlivé vchody: 4x N2XH-J 70 s výkonovým vypínačom.
 • Zvodič bleskových prúdov a prepäťová ochrana: SALTEK B+C MAXI V/3 v rozvodnici RE.00.
 • Prepäťové ochrany: v rozvodnici RS a RV v obidvoch vchodoch (EATON SPBT 12-280/4).

Odberné miesta a istenie

 • Hlavné istenie: B25A/1, zachovanie existujúcich prúdových hodnôt a počtu fáz.
 • Nová HDS skrinka: HDS-8 a HDS-10 pri vstupe do vchodu č.8 a 10.
 • Uzemnenie HUS: vytvorenie cez suterén objektu a EPS svorkovnice vo vchode č.8 a 10, podružné HUS pre jednotlivé poschodia.
 • Vývodové svorky pre byty: pripravené pre 3F vývody.
 • Drôtovanie v rozvodnici: podľa existujúcich 1F alebo 3F vývodov pre byty.
 • Pripojenie kovových prvkov: na HUS-EPS všetky kovové prvky objektu, vodu, plyn, kúrenie a pod.

Osvetlenie a rozvody

 • Osvetlenie schodišťa a chodieb: výmena svietidiel za nové s pohybovým senzorom.
 • Centrálny súmrakový spínač: samostatný súmrakový spínač pre každý vchod.
 • Podružné meranie rozvodnice výťahu: RV-8 a RV-10 umiestnené v rozvodnici RS-8.01 a RS-10.01.
 • Rozvodnica RS-8.02 a RS-10.02: umiestnené v strojovni výťahu pre budúce pripojenie osvetlenia na fotovoltický systém, prepojené medzi suterénom a rozvodnicami RS-8.01 a RS-10.01 káblom N2XH-J 3×6.
 • Nové spínače a svietidlá: inštalované po povrchu v UPRM pevných trubkách v spoločných priestoroch pivníc.
 • Zásuvky 230V: na DIN lištu v rozvodniciach RS-8.01, RE-8.00, RS-10.01, RE-10.00 – pracovné.
 • Rozvody na chodbách: PVC HF 22×24 lišty (bezhalogénové) + káblové rozvody osvetlenia s bezhalogénovými káblami N2XH-J 3×1,5.
 • Technologické uzemnenie objektu: použitie DEHN hĺbkových zemničov pre každý vchod.

   Potrebujete odborné elektro služby? Napíšte nám.

   Vyplňte prosím formulár a kliknite na Odoslať.

    Potrebujete vypracovať projekt elektroinštalácie?

    Naša firma garantuje precízne a účinné spracovanie projektov, ktoré vám ušetrí peniaze, čas a energiu. Vďaka nášmu profesionálnemu prístupu sa vyhnete chaosu na stavbe a nepredvídateľným nákladom. S nami získate spoľahlivé riešenia pre elektroinštalácie a bleskozvody.

     

    Zistiť viac