fbpx
Protokol o určení vonkajších vplyvov

Protokol o určení vonkajších vplyvov

Protokol o určení vonkajších vplyvov Protokol o určení vonkajších vplyvov je dôležitý dokument, ktorý sa vypracúva na základe normy STN 33 2000-5-51. Cieľom protokolu je zabezpečiť, aby elektrické inštalácie boli navrhnuté a prevádzkované v súlade s bezpečnostnými...