STN Normy pre bleskozvod a ich rozdiely

STN Normy pre bleskozvod a ich rozdiely

Aj vám sa Stáva že sa strácate v normách bleskozvodu? Neviete presne kedy ktoré normy platili viete, že do súčasnej doby, sme mali 5 platných noriem, ktoré platili v určitých časových úsekoch? Poďme si ukázať všetky platné normy na území slovenskej republiky do...