fbpx
Úradné skúšky vyhradených technických zariadení

Úradné skúšky vyhradených technických zariadení

Úradné skúšky vyhradených technických zariadení   Úradné skúšky vyhradených technických (elektro) zariadení predstavujú kritický proces, ktorý zabezpečuje, že tieto zariadenia sú bezpečné a spoľahlivé pred ich prvým uvedením do prevádzky, ako aj po akýchkoľvek...
Projektová dokumentácia – čo všetko má obsahovať

Projektová dokumentácia – čo všetko má obsahovať

Často sa stretávame pri kontrole a revízii, že predložené dokumentácie neobsahujú všetky dokumenty a časti. Taktiež stupeň projektovej dokumentácie musí byť správny. Východzia revízia elektrickej inštalácie alebo bleskozvodu môže byť vykonaná iba pri predložení...
Normy STN elektro – dátumy, odkazy, komentáre a poznámky

Normy STN elektro – dátumy, odkazy, komentáre a poznámky

Normy STN elektro – dátumy, odkazy, komentáre a poznámky STN 33 2000-4-41 (od 3/2019) - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom Aktuálna norma z 3/2019 najväčšie zemny oproti pôvodnej normy...
Stupne projektovej dokumentácie

Stupne projektovej dokumentácie

Stupne projektovej dokumentácie Pri realizácii stavby sú potrebné rôzne stupne projektovej dokumentácie. Elektrická inštalácia a bleskozvody sú súčasťou kompletného projektu stavby objektu. Pri projektovaní elektrickej inštalácie sa využívajú rôzne stupne projektovej...
Protokol o určení vonkajších vplyvov

Protokol o určení vonkajších vplyvov

Protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o prostredí podľa STN 33 2000-5-51 Aký je význam protokolu o prostredí? Protokol o určení vonkajších vplyvov je kľúčovým nástrojom pre kategorizáciu a revíziu elektrických zariadení. Tento protokol určuje, aký vplyv má...