Stupne projektovej dokumentácie – elektro projekty

Stupne projektovej dokumentácie – elektro projekty

Stupne projektovej dokumentácie – elektro projekty Pri realizácii stavby sú potrebné rôzne stupne projektovej dokumentácie. Elektrická inštalácia a bleskozvody sú súčasťou kompletného projektu stavby objektu. Zákazky ktoré potrebujeme zrealizovať Poďme sa...
Protokol o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51

Protokol o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51

Protokol o určení vonkajších vplyvov Tabuľka kódov vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 Každý projekt elektrickej inštalácie obsahuje protokol o určení vonkajších vplyvov, ktorý je nutné vypracovať podľa slovenskej technickej normy STN 33 2000-5-51. Vysvetlenie,...