fbpx
Úradné skúšky vyhradených technických zariadení

Úradné skúšky vyhradených technických zariadení

Úradné skúšky vyhradených technických zariadení   Úradné skúšky vyhradených technických (elektro) zariadení predstavujú kritický proces, ktorý zabezpečuje, že tieto zariadenia sú bezpečné a spoľahlivé pred ich prvým uvedením do prevádzky, ako aj po akýchkoľvek...
Projektová dokumentácia – čo všetko má obsahovať

Projektová dokumentácia – čo všetko má obsahovať

Často sa stretávame pri kontrole a revízii, že predložené dokumentácie neobsahujú všetky dokumenty a časti. Taktiež stupeň projektovej dokumentácie musí byť správny. Východzia revízia elektrickej inštalácie alebo bleskozvodu môže byť vykonaná iba pri predložení...
Ochrana pred bleskom a prepätím – Rodinný dom – Pezinok

Ochrana pred bleskom a prepätím – Rodinný dom – Pezinok

Ochrana pred bleskom a prepätím (bleskozvod rodinného domu s prepäťovou ochranou). Pezinok  4 Počet zemničov  135 Zastavaná plocha  1 Prepäťová ochrana DEHN Ochrana pred bleskom a prepätím Bleskozvod, ktorý vytvára ochranu pred bleskom a prepätím. Zemniče sú...
Elektroinštalačné práce RD – Veľký Biel [REALIZÁCIA]

Elektroinštalačné práce RD – Veľký Biel [REALIZÁCIA]

Elektroinštalačné práce rodinného dommu Veľký Biel – Senec W 2 Počet rozvodníc  2 x 64,5 Podlahová plocha (m2)  2 Podlaží Montovaný rodinný dom s použitím najmodernejšej technólogie DifuTech, montovaných domov od firmy ATRIUM SK.Elektroinštalácia rodinného...
Elektroinštalačné práce RD – Vinohrady [REALIZÁCIA]

Elektroinštalačné práce RD – Vinohrady [REALIZÁCIA]

Elektroinštalačné práce a bleskozvod rodinného domu Vinohrady – Bratislava W 1 Počet rozvodníc  144 Podlahová plocha (m2)  1 Podlaží Montovaný rodinný dom s použitím najmodernejšej technólogie DifuTech, montovaných domov od firmy ATRIUM SK.Elektroinštalácia...