Bleskozvod rodinný dom – RD – Piešťany [REALIZÁCIA]

Bleskozvod rodinný dom – RD – Piešťany [REALIZÁCIA]

Bleskozvod na rodinnom dome a prepäťovou ochranou Piešťany – Trnava 4 Počet zemničov 102 Zastavaná plocha 1 Prepäťová ochrana SALTEK Bleskozvod rodinný dom Bleskozvod na rodinnom dome, ktorý vytvára ochranu pred bleskom a prepätím. Zemniče sú zostrojené ako...
Bleskozvod montáž RD – Spišská Nová Ves [REALIZÁCIA]

Bleskozvod montáž RD – Spišská Nová Ves [REALIZÁCIA]

Bleskozvod montáž na rodinnom dome, ochrana pre statickou elektrikou a prepätím (bleskozvod s prepäťovou ochranou). Spišská Nová Ves 4 Počet zemničov 133 Zastavaná plocha 1 Prepäťová ochrana SCHNEIDER Bleskozvod montáž Bleskozvodná ochrana objektu pred statickou...