fbpx
Úradné skúšky vyhradených technických zariadení

Úradné skúšky vyhradených technických zariadení

Úradné skúšky vyhradených technických zariadení   Úradné skúšky vyhradených technických (elektro) zariadení predstavujú kritický proces, ktorý zabezpečuje, že tieto zariadenia sú bezpečné a spoľahlivé pred ich prvým uvedením do prevádzky, ako aj po akýchkoľvek...
Projektová dokumentácia – čo všetko má obsahovať

Projektová dokumentácia – čo všetko má obsahovať

Často sa stretávame pri kontrole a revízii, že predložené dokumentácie neobsahujú všetky dokumenty a časti. Taktiež stupeň projektovej dokumentácie musí byť správny. Východzia revízia elektrickej inštalácie alebo bleskozvodu môže byť vykonaná iba pri predložení...
Lehoty elektro revízií, rozdelenie do skupín

Lehoty elektro revízií, rozdelenie do skupín

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie podľa klasifikácie vonkajších vplyvov alebo podľa druhu objektu a zariadení. Ďalej si ukážeme rozdelenie technických zariadení elektrických do skupín – skupina A vyžaduje nielen klasickú...
Normy STN elektro – dátumy, odkazy, komentáre a poznámky

Normy STN elektro – dátumy, odkazy, komentáre a poznámky

Normy STN elektro – dátumy, odkazy, komentáre a poznámky STN 33 2000-4-41 (od 3/2019) - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom Aktuálna norma z 3/2019 najväčšie zemny oproti pôvodnej normy...