fbpx

Výmena elektrických rozvodov v dome

Sabinovská 9, Bratislava

70

Odberných miest

23

Rozvádzačov

1

HDS skrinky

Výmena elektrických rozvodov

Bytovka prešla kompletnou výmenou elektrických rozvodov, pri ktorej boli vymenené stúpacie vedenia (stupačky). Bytovka má celkovo dve stúpacie vedenia, a popri jednej z nich sú ešte vedené hlavné prívody pre dva výťahy. Hlavné rozvody, ako aj drôtovanie v rozvodniciach, boli prevedené bezhalonovými káblami s nízkou dymivosťou.

Prípojka pre bytový dom

Výmena elektrických rozvodov spočívala aj vo výmene hlavnej prípojky pre bytový dom a jej ochranu v priestoroch suterénu. Prípojný bod bytovky je HDS (hlavná domová skriňa) vedľa hlavného vchodu. Hlavný prívod na prízemí v rozvodnici je chránený zvodičom prepätia KIWA – Pom 3 LCF 75 280V/25kA – 81.130.

Revízia a projekt skutočného vyhotovenia

Výmena elektrických rozvodov v dome prebiehala na základe projektových podkladov. Všetky zmeny a dodatky boli zaznačené v realizačnom projekte elektrickej inštalácie. Na záver bola vykonaná východzia revízna správa, ktorá slúžila aj pre ZSE na zmenu hlavných ističov pred elektromermi.

KIWA zvodiče prepätia: http://www.kiwa.sk/

 

Potrebujete výmenu elektrických rozvodov v bytovom dome? Napíšte nám Vašu požiadavku

Vyplňte prosím jednoduchý formulár a zaškrtnite, že ste si prečítali "Zásady ochrany osobných údajov". Kliknite na Odoslať.