V rôznych dokumentáciách, návodoch, revíznych správach a starých pôvodných projektoch sa byskytujú rôzne skratky (JOP, PEJ, SOP, DR, JOZ, OCEP, NER, DR). Čo vlastne znamenajú? Poďme si ukázať a vysvetliť ich význam.

prečítajte si viac