fbpx

Mimoriadne udalosti majú v prípade elektrických zariadení neraz veľmi vážne následky. Závažná prevádzková porucha alebo havária sa dokážu postarať o znefunkčnenie celého objektu. Ako postupujeme pri ich riešení?

Po takýchto nepríjemných udalostiach zvyčajne vstupuje do hry poisťovňa a príslušné úrady. Našim klientom zabezpečujeme pravidelné kontroly, obhliadky a revízie. Preto majú našu plnú podporu aj pri riešení mimoriadnych situácií.

Predložíme všetky požadované dokumenty

dokumentácia

 V prípade mimoriadnych udalostí nás zákazníci často požiadajú, aby sme im predložili všetku potrebnú dokumentáciu. Vždy stojíme na vašej strane. Poskytneme vám plnú podporu pri súčinnosti s poisťovňou a ďalšími úradmi.

Všetky platné a aktuálne dokumenty, ktoré súvisia s vykonanými revíziami elektrických zariadení či montážou – revízne správy, protokoly, fotodokumentáciu, videozáznamy – dokážeme kedykoľvek odovzdať príslušnej tretej strane. Nemôže sa teda stať, že vám poisťovňa bude vyčítať absenciu týchto dokumentov.

Postaráme sa o vysoké poistné plnenie

 

S úradmi a poisťovňami komunikujeme na odbornej úrovni. Dokumenty im zasielame v elektronickej podobe. Súčasťou dokumentácie sú aj spomínané fotografie a videozáznamy z jednotlivých revízií, kontrol či montážnych  prác, ktoré sme vykonali na elektrických zariadeniach zákazníka.

 

Pri komunikácii s úradmi pomáhame klientom najmä kvôli tomu, aby bolo poistné plnenie v prípade mimoriadnej udalosti čo najvyššie. Poisťovni neumožníme znižovať sumu poistného ani z dôvodu nevykonaných revízií, ani z dôvodu nekompletnej alebo neplatnej dokumentácie. Platí to aj pre štátnych kontrolórov, ktorým nedovolíme udeliť zbytočné pokuty.

Riešili ste už následky mimoriadnej udalosti?

Podeľte sa o svoje skúsenosti v diskusii pod článkom.

author avatar
Bohuš Žila