Domáce telefóny, RFID čipy a Elektromagnet [REALIZÁCIA]

Domáce telefóny, RFID čipy a Elektromagnet [REALIZÁCIA]

Domáce telefóny s AUDIO a VIDE telefónmy, RFID čipy a Elektromagnet dvere Okružná 113, Zvolen  24 Bytov  150 Čipových kľúčov  1 Vstupov-dverí Kompletná rekonštrukcia domáceho dorozumievacieho systému pre jeden vchod s využitím existujúcich...
Domový zvonček GOLMAR GB2 – AUDIO a VIDEO [REALIZÁCIA]

Domový zvonček GOLMAR GB2 – AUDIO a VIDEO [REALIZÁCIA]

Domový zvonček drôtový – GOLMAR GB2 – VIDEO po dvoch vodičoch A.Hlinku 4, Zvolen  52 Bytov  304 Čipových kľúčov  1 Vstupov-dverí Domový zvonček s použitím pôvodných 2-vodičových rozvodov. Digitálny domáci dorozumievací systém GOLMAR...