fbpx

Bleskozvod a súčasné normy: čo potrebujete vedieť?

Pri prehliadkach revíziách bleskozvodov  sa často stretávame s vetou: „Dané bleskozvodné zariadenie nezabezpečuje predmetný objekt pred zásahom blesku podľa súčasne platných predpisov a noriem.“ Čo to však znamená pre vás a vašu bezpečnosť?

Prečo staré bleskozvody nevyhovujú?

Bleskozvody, ktoré boli nainštalované podľa starých noriem, sú posudzované a revidované podľa týchto zastaraných predpisov. To zahŕňa aj meranie zemných odporov, ktoré zodpovedajú starým požiadavkám. Avšak, nové normy sú oveľa prísnejšie a staré systémy by podľa nich nevyhovovali.

Hlavné rozdiely medzi starými a novými normami

  1. Počet zvodov: nové normy požadujú väčší počet zvodov, čo zvyšuje počet ciest, ktorými môže bleskový prúd bezpečne prejsť do zeme.
  2. Zemné hodnoty: nové normy vyžadujú prísnejšie hodnoty zemničov, konkrétne do 10 Ohmov, zatiaľ čo staré normy tolerovali až 15 Ohmov. To znamená, že blesk má teraz viac ciest a lepší prístup do zeme.
Bleskozvod - vzdialenosti medzi podperami

Prečo je to dôležité?

Ak váš bleskozvod zodpovedá iba starým normám, pri údere blesku môže byť bleskový prúd menej efektívne odvedený do zeme. To zvyšuje riziko poškodenia objektu a ohrozenia bezpečnosti. Nové normy zlepšujú bezpečnosť tým, že zabezpečujú lepší a rýchlejší prenos bleskového prúdu do zeme.

Čo robiť?

Ak máte starý bleskozvod, ktorý zodpovedá iba starým normám, je vhodné zvážiť jeho modernizáciu. Tým zvýšite bezpečnosť vášho objektu a zabezpečíte, že systém bude spĺňať najnovšie bezpečnostné požiadavky.

author avatar
Bohuš Žila riaditeľ
Expert v oblasti elektroinštalácií a riadenia projektov, Bohuš Žila vedie našu spoločnosť s viac ako 24-ročnými skúsenosťami v odbore. Pod jeho vedením sme zrealizovali stovky úspešných projektov, ktoré zlepšili bezpečnosť a komfort domovov našich zákazníkov.