fbpx

Dané bleskozvodné zariadenie nezabezpečuje predmetný objekt pred zásahom blesku podľa súčasne platných predpisov a noriem. Častá veta v revíznej správe bleskozvodu. Poďme si ukázať čo to znamená.

Jedná sa o vetu, ktorú musíme ako revízny technici uvádzať a hovorí pravdu.

Bleskozvod, ktorý máte je zrealizovaný podľa starej normy a podľa tejto normy sa musí aj vykonať revízia. Posudzuje sa stav bleskozvodu a namerané zemné odpory podľa starej normy.

Dnes však platí nová norma, ktorá je prísnejšia. Ak by sa posudzovali staré bleskozvody podľa novej normy – všetky by boli nevyhovujúce.
Do revíznej správy sa píše, že bleskozvod vyhovuje podľa starých noriem, ale nevyhovuje podľa nových noriem.

Aký je najväčší rozdiel medzi normami a prečo vlastne starý bleskozvod nevyhovuje novým normám?

Pri údere blesku do objektu, ktorý má bleskozvod podľa starej normy má bleskový prúd väčší problém prejsť do zeme, čo najrýchlejšie a po nami zvolených cestách (zvodoch bleskozvodu).

Podľa novej normy je požadovaný väčší počet zvodov – ciest ktorými ide blesk do zeme a aj prísnejšie zemné hodnoty zemničov a to do 10 Ohmov (starej norme stačí do 15 Ohmov). To znamená že blesk má viac ciest a ešte aj vstup do zeme je ľahší.