4

Sekcie ohrevu

1

Riadiaca jednotka DEVIREG 850

1

Procesorový senzor – vlhko + mráz

Ohrev žľabov a odkvapu na odvod dažďovej vody

Martina Rázusa 1-5, Banská Bystrica

Ohrevy žľabov na bytovom dome s použitím DEVI ohrevných káblov, riadiacej jednotky DEVIREG 850 a procesorového čidla pre snímanie vlhkosti a teploty. Použité čidlo zabezpečuje optimálny ohrev za minimálnu cenu za ohrev, pretože spína len v prípade, že sú splnené dve podmienky – vlhko a mráz. Táto situácia nastáva len vtedy, keď dochádza k rozpúšťaniu snehu pri slnečnom dni ale je mráz. Voda zatečie do žľabu kde zamŕza.

Bytový dom mal na začiatku manuálne riadenie (viď obrázok) čo je ale neefektívne, pretože musíte presne odhadnúť splnenie podmienky na spustenie ohrevu – mráz a vlhko. Ak dôjde k namrznutiu väčšieho množstva ľadu, akékoľvek spustenie ohrevu žľabu už tento ľad neroztopí – nie sú to špirály, ktoré hrejú do okolia.

Bratislava – Nitra – Trnava
Žilina – Martin – Trenčín – Ružomberok
Banská Bystrica – Zvolen

0905 380 493

Máte požiadavku? Pošlite nám ju.

10 + 3 =

Alebo nám Zavolajte

0905 380 493